بازگشایی مدارس

برگزاری جلسات طرح فراگیر برای اولیای گرامی جهت آمادگی شروع سال تحصیلی 401-1400.

به منظور اطلاع رسانی و آمادگی شما اولیا عزیز و گرامی جلسات طرح فراگیر از روز شنبه مورخ 1400/06/20 با اطلاع رسانی از سمت دبستان صورت میگیرد.

گزارش تصویری